Léon Frissen Voorzitter

Léon Frissen was acht jaar lid van de Tweede Kamer. Hij voerde hier het woord over welzijn, onderwijs en binnenlandse zaken. Nadat hij niet was herkozen volgde een benoeming tot burgemeester. Eerst van de gemeente Arcen en Velden, daarna van de gemeente Horst aan de Maas. Van 1 juli 2005 tot 1 juli 2011 was hij Commissaris van de Koningin in Limburg. Tegenwoordig is hij voorzitter van brancheorganisatie Verwerkers Organische Reststoffen en van Raad van Toezicht: Dichterbij. Daarnaast is hij bestuurslid van meerdere Raden.

René Hamers Secretaris

René Hamers is voormalig partner van PricewaterhouseCoopers. Tegenwoordig bekleedt hij diverse commissariaten in het bedrijfsleven. Daarnaast is hij actief als bedrijfsadviseur en register-mediator.

Jan Hol Penningmeester

Jan Hol is oprichter en CEO van Holbox BV en het tijdschrift Navenant. Van 1964 tot 1969 was hij machinist op de grote vaart. Nadien werkte hij als verkoper voor een verpakkingsindustrie. In de jaren '70 startte hij Holbox BV, een onderneming die aanvankelijk verpakkingen maakte maar na enkele jaren overging op de productie van displays.

Joop Boekhorst 2e penningmeester

Joop Boekhorst, voormalig directielid bij de Rabobank Roermond, is na zijn pensionering gestart met de Stiching Golf for Health. Deze stichting organiseerde jaarlijks golfevenementen waarvoor sponsors een bijdrage betaalden, waarmee de integrale Kankercentra fondsen ter beschikking kregen om het revalidatieprogramma Herstel & Balans te kunnen ontwikkelen. Dit programma is een gezondheidsprogramma, dat Kankerpatiënten de mogelijkheid biedt de kwaliteit van leven aanzienlijk te verbeteren.

Cock Aquarius Bestuurslid

Cock Aquarius is zelfstandig ondernemer voor bestuur, toezicht en innovatie op het vlak van profit en not-for-profit. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur Zorg aan Zet (arbeidsmarkt in de Zorg), lid van de raad van toezicht van Moveoo te Roermond (opvang dak- en thuislozen), lid van de raad van toezicht van La Providence (V&V) en lid van het Bestuur Limburg Festival.